Aktualności
Podział prac Podkomisji
12.03.2016
W dniach od 8 do 11 bm. podkomisja zapoznawała się z informacjami niezbędnymi do analizy okoliczności Katastrofy Smoleńskiej.

Wykonane w tym okresie prace podzielić można na 3 grupy:
a)      rozpoznanie dokumentacji,
b)      zapoznanie się z opracowaniami analitycznymi,
c)      oględziny samolotu Tu-154 M nr 102.
 
ROZPOZNANIE DOKUMENTACJI
W ramach tych prac Podkomisja skupiła się obecnie nad rozpoznaniem i analizą dokumentów jawnych dotyczących Katastrofy Smoleńskiej, jakie zostały wytworzone i zgromadzone przez różne instytucje państwowe. W ramach tych prac Podkomisja dokonała kwalifikacji poszczególnych dokumentów i przydzieliła je do szczegółowej analizy przez wyłonione wcześniej 4 podzespoły.

Trwają czynności organizacyjne związane z uzyskaniem dostępu do dokumentów niejawnych. Podkomisja wystąpiła do Prokuratora Generalnego ministra Zbigniewa Ziobry o udostępnienie dokumentów zgromadzonych przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie.
 
OPRACOWANIA ANALITYCZNE
Członkowie Podkomisji wysłuchali referatów poszerzających wiedzę o przebiegu Katastrofy Smoleńskiej. Szczególną uwagę poświęcono referatom, w których przedstawiono ukrywane do tej pory podstawowe informacje dotyczące deformacji szczątków samolotu i ich położenia
na wrakowisku pod Smoleńskiem.

BADANIE SAMOLOTU TU-154 M NR 102
Podkomisja przeprowadziła wstępne oględziny samolotu TU-154 M nr 102 stojącego na lotnisku w Mińsku Mazowieckim. Jest to bliźniaczy samolot dla samolotu TU-154 M nr 101, który został zniszczony w Katastrofie Smoleńskiej. W ocenie Podkomisji badany samolot stanowi niezwykle cenne źródło wielu informacji technicznych i eksploatacyjnych. Podkomisja pracuje nad przygotowaniem listy niezbędnych badań. Komisja ustaliła dalszy tryb pracy.
 
Przewodniczący Podkomisji Smoleńskiej
Wacław Berczyński