Aktualności
Komunikat Podkomisji
20.09.2018
W związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi prac Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 r., które ukazały się na łamach ostatniego numeru tygodnika w Sieci informujemy, co następuje:

- prace badawcze przy samolocie Tu 154M nr 102 realizowane są planowo w ramach kooperacji z National Intitute For Aviation Research (NIAR), równolegle w USA i w Polsce. Podkomisja sukcesywnie przekazuje do NIAR wyniki pomiarów części samolotu i otrzymuje okresowe sprawozdania z postępu prac zgodnie z założonym w umowie z NIAR harmonogramem. Zarówno w kraju, jak i w USA przebieg badań nadzorują wyznaczeni członkowie Podkomisji.
 

- nieprawdziwe są informacje sugerujące, że decyzją Podkomisji na teren jednostki wojskowej, gdzie znajduje się samolot Tu 154 M nr 102, były wpuszczane osoby poza wiedzą i zgodą dowództwa jednostki. Podkomisja dysponuje dokumentacją wykazującą, że jej działania były zawsze zgodne z przepisami i procedurami.