Aktualności
Komunikat dot. prac Podkomisji – kwiecień
28.04.2016
Komunikat Podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego dotyczący przebiegu obrad plenarnych, jakie przeprowadzono w dniach 25–27 kwietnia 2016 r.

Przebieg trzydniowego posiedzenia plenarnego podsumowującego dotychczasowe rezultaty prac członków Podkomisji i kierunki dalszych badań był następujący:

Pierwszy dzień obrad w poniedziałek, 25 kwietnia przebiegał następująco:

Obrady otworzył przewodniczący Podkomisji – Wacław Berczyński. Na wstępie przyjęto przedstawiony przez przewodniczącego porządek obrad. Następnie w sesji porannej wysłuchano koordynatorów zespołów, którzy przedstawili  sprawozdania z dotychczasowych prac przeprowadzonych w podzespołach: technicznym, nawigacyjno-lotniczym, medycznym i prawnym, zakończone dyskusjami. W sesji popołudniowej wysłuchano czterech prezentacji ekspertów i zaproszonych gości. Dotyczyły one archiwizacji posiadanych zasobów dokumentacji, spraw medycznych i nawigacyjnych.

Drugi dzień we wtorek 26 kwietnia:

Na początku drugiego dnia obrad miało miejsce uroczyste wręczenie nominacji panu Januszowi Więckowskiemu, którego dokonał minister Antoni Macierewicz. Następnie w dwóch sesjach przedpołudniowej i popołudniowej wysłuchano w sumie czterech prezentacji dotyczących analizy rozmieszczenia szczątków samolotu Tu-154M oraz sposobu sprowadzania go na lotnisko Smoleńsk Północny. Prezentacje te przedstawili zaproszeni goście i członkowie Podkomisji.

Trzeci dzień, w środę 27 kwietnia, przebiegał następująco:

Obrady tego dnia były prowadzone jedynie w gronie członków Podkomisji. Zostały ustalone i zatwierdzone kierunki dalszych badań. Utworzono kolejny Zespół Analiz Zapisu Rejestratorów. Zdecydowano o konieczności powstania Archiwum Dowodów Rzeczowych.

Podsumowując kwietniowe trzydniowe posiedzenie plenarne Podkomisji przyjęto niniejszy komunikat końcowy.

 

                                                                                              dr Wacław Berczyński