Prawo

> Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112).

 

> Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz.U. 2016 poz. 148).

 

> Decyzja nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31.08.2016 r. w sprawie powołania podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego 

 

 

> Uzasadnienie powołania Podkomisji