Aktualności
Komunikat Podkomisji
16.10.2017
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi prac Podkomisji do Ponownego Zbadania Katastrofy Lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 roku informuję:

Podkomisja prowadzi badania oraz szczegółowe analizy zapisów wszystkich rejestratorów lotu samolotu TU 154 M z dnia 10 kwietnia 2010 r.

W wyniku tych analiz stwierdzono, że zapisy jednego z nich zawierają parametry, wskazujące na gwałtowne zjawiska towarzyszące ostatnim sekundom lotu. Zapisy tych parametrów nie były analizowane dotychczas przez żadną z powołanych wcześniej komisji.
Należy też dodać, że wspomniane parametry mogły być wynikiem oddziaływania na samolot bardzo dużej energii.
Dalsze prace Podkomisji mają na celu zbadanie i przeanalizowanie wszystkich hipotetycznych zdarzeń oraz zjawisk, które mogły wygenerować taki zapis.
O ostatecznych wynikach prowadzonych prac opinia publiczna zostanie poinformowana po ich zakończeniu.

Marta Palonek
Rzecznik Prasowy