Aktualności
Komunikat dot. artykułu zamieszczonego w Gazecie Polskiej
25.10.2017
W nawiązaniu do artykułu Grzegorza Wierzchołowskiego pt:. „Ukrywano dowód na wybuch” z dnia 25.10.2017r. zamieszczonego w Gazecie Polskiej Podkomisja do Ponownego Zbadania Katastrofy Lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r., potwierdzając informacje

tygodnika, wyjaśnia, że analizowany zapis pochodzi z odczytu rejestratora ATM-QAR, z ostatniego prawidłowo zapisanego kadru danych z godziny 8:41:02,0. W tym czasie i do pół sekundy wcześniej polski rejestrator zapisał serię gwałtownych zdarzeń, takich jak chwilowe załamania przyspieszenia pionowego i bocznego oraz skokowy wzrost temperatury zatrzymanych strug powietrza (otoczenia zewnętrznego), pobieranych z czujnika temperatury P-5.

W tym czasie również w zapisie rejestratora MARS BM występują zaburzenia ciągłości treści, w tym – urwana komenda Pull… urządzenia TAWS.

Na podstawie wykonanych dotąd testów czujnika temperatury P-5 stwierdzono, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zapisanej przez ATM - QAR wzrostu wartości przedmiotowego parametru poza zakres rejestracji był gwałtowny wzrost temperatury w otoczeniu tego czujnika. Trwa weryfikacja możliwych przyczyn zarejestrowanych zjawisk.

 

 

 

Powyżej: zrzut wygenerowany w oprogramowaniu firmy ATM FDS wersja 06/2012 prezentujący zmienność rejestrowanych parametrów  temperatury opływających strug powietrza (kolor niebieski) oraz przyspieszenia pionowego (kolor czerwony) z ostatnich 3,5 sekund zapisu przebiegu lotu w dniu 10.04.2010r. Widoczne dwa załamania przyspieszenia pionowego od czasu 8:41:01,625 do 8:41:02 oraz „ skokowy” wzrost temperatury o czasie 8:41:02.

 

Marta Palonek

Rzecznik prasowy Podkomisji