Aktualności
Komunikat Podkomisji
02.02.2018
Przełom w sprawie śmierci Prezydenta Polski w Rosji w 2010 r.: Uznany brytyjski ekspert stwierdził, że doszło do wewnętrznej eksplozji.

Polski samolot rządowy, zbudowany i serwisowany w Rosji Tu-154M, który 10 kwietnia leciał z oficjalną Polską delegacją na czele z Prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim do Katynia, uległ katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, w której zginęło 96 osób na pokładzie.

W styczniu 2018 roku, jeden z najbardziej znanych ekspertów śledczych katastrof lotniczych, Frank Taylor, upublicznił swoje wnioski stwierdzając, że bez wątpienia samolot został zniszczony w wyniku eksplozji, jakie miały miejsce najpierw w lewym skrzydle a potem w kadłubie samolotu Tu154M w ostatnich sekundach lotu. Frank Taylor rozpoczął współpracę z Podkomisją d/s Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego Katastrofy Smoleńskiej blisko 18 miesięcy temu i doszedł do powyższych jednoznacznych wniosków po  długotrwałych badaniach i po ostatniej wizycie w Warszawie.

Frank Taylor jest uznanym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Śledczych Wypadków Lotniczych (ISASI), od którego otrzymał najwyższe możliwe w tym profesjonalnym stowarzyszeniu wyróżnienie w postaci tytułu „ISASI Fellow”. Frank Taylor jest tylko jedną z 35 osób na całym świecie ciesząca się tytułem „ISASI Fellow”. Może on poszczycić się 44 letnim doświadczeniem w badaniach katastrof lotniczych. W 1998 roku otrzymał też prestiżową nagrodę imienia „Jerome F. Ledere” w uznaniu wieloletnich zasług na rzecz bezpieczeństwa w lotnictwie. Tę nagrodę Taylor otrzymał po wielu znaczących osiągnięciach w obszarze badań katastrof lotniczych. Frank Taylor jest również założycielem i pierwszym dyrektorem Instytutu Lotnictwa na Uniwersytecie Cranfield. Do dziś program kształcący badaczy katastrof lotniczych na Uniwersytecie Cranfield jest uznanym, jako jeden z najlepszych na świecie.

Na podstawie szczegółowej analizy wielu dokładnych fotografii oraz po zapoznaniu się z rezultatami badań powstałych w wyniku wielu tysięcy godzin prac Polskiej Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Katastrofy Smoleńskiej, Frank Taylor powiedział „nie ma wątpliwości, że eksplozje miały miejsce”, że zniszczenie lewego skrzydła „nie mogło być spowodowane jakąś kolizją z brzozą” a „wstrzelenie do ziemi lewych drzwi pasażerskich nie mogło nastąpić w normalnej katastrofie samolotu uderzającego w ziemie ze zwykłą prędkością”.


Tymi słowami Frank Taylor całkowicie odrzucił wyjaśnienia zawarte w oficjalnym rosyjskim raporcie, że sprawny samolot uderzył w ziemię w wyniku błędu pilota. Rosyjska wersja wydarzeń, ogłoszona zaraz po katastrofie a oficjalnie zaprezentowana w raporcie ze stycznia 2011 roku, była również zaakceptowana przez administrację Donalda Tuska i komisję pod przewodnictwem Jerzego Millera. Z nagrań, jakie opublikowała działająca obecnie Podkomisja wynika, że Jerzy Miller kilka dni po katastrofie przekazał swojej komisji oczekiwania, aby doszła do tych samych wniosków, do jakich dojdzie jeszcze pracująca wówczas komisja rosyjska.


Polska Podkomisja d/s Ponownego Zbadania Katastrofy Smoleńskiej zakwestionowała wnioski rosyjskiej komisji T. Anodiny i Komisji J. Millera z 2011 roku. Frank Taylor pracując zupełnie niezależnie doszedł do tych samych wniosków, co obecnie działająca Podkomisja d/s. Ponownego Badania Wypadku Lotniczego Katastrofy pod Smoleńskiem.

Po więcej informacji w Polsce proszę się kontaktować z Przewodniczącym Podkomisji d/s Ponownego Badania Wypadku Lotniczego katastrofy Smoleńskiej Panem Antonim Macierewiczem, Klonowa 1, 00-909 Warszawa lub wiceprzewodniczącym Podkomisji prof. Wiesławem Biniendą USA, Tel.  +001 330-808-0018 WBinienda@mon.gov.pl

Breakthrough on Cause of Death of the Polish President in Russia in 2010: Highly Respected British Expert concludes internal explosions took place.
The Polish Airforce One, a Russian built and serviced Tu-154M, carrying the official Polish Delegation led by President Lech Kaczynski, crashed in Smolensk, Russia, on April 10, 2010, killing all 96 people on board ("Smolensk Crash").

In January 2018, one of the world's preeminent aviation accident investigators Frank Taylor announced his conclusions at the same time stating beyond any doubt that just seconds before the crash several explosions took place in the left wing and fuselage of the Tu154M. Frank Taylor began his cooperation with the Polish Subcommittee for Re-investigation of the Smolensk Crash nearly 18 months ago and came to unequivocal conclusions after long-term research and after his latest visit to Warsaw.

A member of the International Society of Air Safety Investigators (ISASI), Frank Taylor was elected as "ISASI Fellow" – the highest honor bestowed by this professional society. Frank Taylor is one of only 35 ISASI Fellows worldwide. He has 44 years of experience with air crash investigations. In 1998, he was awarded with the prestigious Jerome F. Lederer Award for his outstanding contributions to aviation safety. The award was given in recognition of Frank Taylor's great achievements and major contributions to the field of air crash investigation. Frank Taylor is also the founder and former director of Cranfield University Aviation Centre. Till this day, Cranfield University Crash Investigation Programme is recognized as one of the best in the world.

Based on a careful analysis of many detailed photographs and a review of the results of thousands of hours work by the Polish Subcommittee for Re-investigation of the Smolensk Crash, Taylor concluded that he "had no doubt whatsoever that explosions occurred," that the destruction of the left wing" could not be the result of a collision with a birch tree," and "the left passenger door driven into the ground could simply not happen in this way in a normal speed crash."


Frank Taylor therefore totally repudiates the official Russian explanation of the Smolensk Crash as a controlled flight into terrain due to pilot error. The Russian version of events, announced at the time of the crash and presented in the official Russian report in January 2011, was subsequently adopted in July 2011 by the first Polish investigative committee led by Jerzy Miller, as well as by the administration of Donald Tusk.  Recordings, which were recently published by the current Subcommittee, suggest that Jerzy Miller days after the crash directed his team of investigators to reach similar conclusions as the then on-going Russian investigation.

The findings of the Russian committee of T.Anodina and the Polish committee of J.Miller from 2011 have been questioned by the Polish Subcommittee for Re-investigation of the Smolensk Crash. Through independent analysis, Frank Taylor reached the same conclusions as the present Polish Subcommittee for Re-investigation of the Smolensk Crash.

For further information please contact Chairman of the Polish Subcommittee for Re-investigation of the Smolensk Crash Antoni Macierewicz, Ministry of National Defense, Klonowa 1, 00-909 Warszawa, Poland, or Vice Chairman Prof. Wieslaw Binienda, USA, Tel.  +001 330-808-0018 WBinienda@mon.gov.pl

>>> A Frank Taylor - Accidents investigation experience