Aktualności
Komunikat
26.11.2020
Komunikat Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z dnia 25 listopada 2020 r.

W związku z wydanym w dniu dzisiejszym oświadczeniem rosyjskiej Prokuratury Generalnej, która stwierdza, że sprawcami katastrofy smoleńskiej byli polscy piloci, którzy „zdecydowali się kontynuować lądowanie przy braku widoczności” informujemy, że to oskarżenie polskich pilotów jest fałszywe i nie ma oparcia w materiale dowodowym.
 
Przypominamy, że to właśnie materiały dostarczone przez prokuraturę rosyjską wskazują, że polscy piloci w dniu 10 kwietnia 2010 r. od początku planowali jedynie podejście kontrolne do wysokości decyzji i odejście na drugi krąg. O stanowisku polskich pilotów były poinformowane i wyraziły zgodę wieża kontroli lotów w Smoleńsku, Moskiewskie i Główne Centrum Zintegrowanego  Systemu Kierowania Lotami. Na wysokości 100 metrów, zgodnie z wcześniej  podjętą decyzją odejścia na drugi krąg, pierwszy pilot  wydał komendę „Odchodzimy”, którą powtórzył drugi pilot, a następnie polska załoga rozpoczęła odejście na drugi krąg. Fakt ten potwierdził po katastrofie rosyjski kontroler, opisując ostatnią widoczną pozycję samolotu: „zaczął odchodzić na drugie zajście i zniknął”. Również zapis zawarty w rejestratorze parametrów lotu potwierdza jednoznacznie realizację przez załogę procedury odejścia na drugi krąg.
 
Pretekstem do przekazania nieprawdziwych informacji na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej jest wystąpienie prokuratury rosyjskiej do prokuratury polskiej w sprawie istniejącego jakoby stenogramu rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z Prezydentem Lechem Kaczyńskim 20 minut przed katastrofą. W związku z tym informujemy, że Podkomisja do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego nie dysponuje takim materiałem, a Prokuratura Krajowa stwierdziła, że także go nie posiada.
 

Wyrażamy ubolewanie, że prokuratura rosyjska wykazuje nieznajomość tak kluczowego materiału dowodowego, świadczącego o prawidłowym działaniu polskiej załogi i wprowadza w błąd opinię publiczną.

                           
Sekretarz Podkomisji

      Marta Palonek